00,00 €

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je Urban Brands, s.r.o., Švermova 36, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 45578028, DIČ: 2023055364, IČ DPH: SK2023055364

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá kontaktuje Urban Brands, s.r.o. s úmyslom kúpy tovaru, ktorý Urban Brands, s.r.o. ponúka. Tovar je možné objednať nasledujúcimi spôsobmi: – ústne (po dohode s pracovníkom Urban Brands, s.r.o.) – písomne (poštou, e-mailom) – v internetovom obchode. Lehota, na ktorú je možné zmluvu na kúpu tovaru uzavrieť je 24 mesiacov.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje Urban Brands, s.r.o. s požiadavkou, aby jej Urban Brands, s.r.o. zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Urban Brands, s.r.o. si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

1.6 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.urbanbrands.sk (ďalej len “Reklamačný poriadok”) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

1.7 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.urbanbrands.sk (ďalej len “tovar”) uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach www.urbanbrands.sk
b) e-mailom
c) osobne po dohode s pracovníkom Urban Brands, s.r.o.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí Urban Brands, s.r.o. počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 Urban Brands, s.r.o. sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od potvrdenia objednávky Urban Brands, s.r.o. bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť osobne po dohode s pracovníkom Urban Brands, s.r.o. alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí Urban Brands, s.r.o. kupujúcemu storno objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, Urban Brands, s.r.o. zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich odošle na adresu poštovou poukážkou.

2.6 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto Obchodných podmienok, Urban Brands, s.r.o. je oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky (na úhradu škody v súvislosti so zaistením objednaného tovaru od dodávateľov a jeho úhradou a na vzniknuté náklady na odoslanie zásielky).

2.7 Urban Brands, s.r.o. má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Urban Brands, s.r.o. má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť).

3. CENY

3.1 Urban Brands, s.r.o. je platiteľom DPH – všetky ceny uvedené v katalógu a internetovom obchode www.urbanbrands.sk sú konečné ceny s 20% DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu a platbu tovaru – spôsob doručenia a platby, aký si kupujúci vyberie. Urban Brands, s.r.o. balné neúčtuje.

3.3. V prípade viacerých akcií nieje možné tieto vzájomne kombinovať, pokiaľ nieje uvedené inak. V prípade dvoch alebo viacerých akcií na produkt platí tá vyšsia zľava. Ak má teda kupujúci napríklad nárok na 2 zľavy na jeden produkt nemôžu sa tieto kombinovať prípadne sčítavať, ale prisúdi sa mu tá s vyšším percentom zľavy.

V prípade, že je na stránkach už produkt v zľave, ďalšia zľava sa tiež uplatní len v prípade, že je vyšsia ako zľava na produkt uvedená na stránke.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci nasledovne:
a) platbou kartou alebo
b) v hotovosti na dobierku pri pri preberaní tovaru.

4.2 Faktúru posiela Urban Brands, s.r.o. kupujúcemu elektronickou formou na e-mail kupujúceho, alebo je pribalená v balíku.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach Urban Brands, s.r.o. nepredstavuje aktuálny stav zásob, ale sortiment, ktorý ponúkajú jednotliví distribútori, pričom len časť tovaru je držaná na sklade.

5.2 Dodacia lehota na tovar v ponuke Urban Brands, s.r.o. je do 1-3 pracovných dní (po potvrdení objednávky), pokiaľ je žiadaný tovar na sklade. V prípade, že sa musí objednať z centrálneho skladu v zahraničí, sa dodacia lehota predĺži na 10-14 dní. O dodacej lehote a termíne dodania bude Urban Brands, s.r.o. kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo po telefonickom dohovore. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok Urban Brands, s.r.o. je do 2-3 pracovných dní od potvrdenia objednávky v prípade, že tovar je aktuálne na sklade.

5.3 Tovar, ktorý je na sklade Urban Brands, s.r.o., bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky pri platbe na dobierku. Pri ostatnej platbe uvedenej v bode Platby 4.4 sa tovar expeduje ihneď po uhradení elektronickej faktúry kupujúcim.

5.4 Súčasťou dodávky nie je inštalácia a rozloženie tovaru.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predaj a doručenie tovaru je obmedzené na územie SR a ČR. V ojedinelých prípadoch je možné po dohode poslať zásielku aj do iných krajín.

6.2 Urban Brands, s.r.o. zabezpečuje dopravu tovaru výhradne na dobierku a to spoločnosťou GEIS.

6.3 Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.5 V prípade doručenia tovarom prepravcom (kuriérom alebo poštou) je tovar poistený v plnej výške a v prípade potreby prepravovaný s označením „Krehký“.

6.6 Za tovar zodpovedá Urban Brands, s.r.o. až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.7 Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši Urban Brands, s.r.o. dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.

6.8 Urban Brands, s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade Vám predávajúci túto skutočnosť oznámi a kupujúcemu Urban Brands, s.r.o. vráti peniaze v plnej výške.

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianským zákonníkom.

7.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode Urban Brands, s.r.o. je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru (dĺžka rozšírenej záručnej doby je 30 rokov). Záručný servis Vám poskytuje predajca tovaru Urban Brands, s.r.o.

7.3 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení – ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

7.4 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

7.5 Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami za podmienok stanovených výrobcom.

7.6 V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup: Kupujúci kontaktuje priamo predajcu Urban Brands, s.r.o., kde mu na základe preukázania dokladu o zakúpenom tovare vykoná Urban Brands, s.r.o. záručnú opravu. Ak výrobca nemá na území Slovenska záručný servis, kupujúci kontaktuje priamo Urban Brands, s.r.o. a to e-mailom, alebo osobne, kde bude informovaný o ďalšom postupe. Spoločnosť Urban Brands s.r.o. si vyhradzuje právo na vybavenie reklamácie 30 dní od prijatia reklamácie.

7.7 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane vytlačenej faktúry.

7.8 Záručná oprava je bezplatná.

8. VRÁTENIE TOVARU – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1 V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a vrátenie zakúpeného tovaru je potrebné predávajúcemu zaslať do 14 pracovných dní.

8.2 Kupujúci je povinný tovar vrátiť odoslaním tovaru na korešpondenčnú adresu Predávajúceho (tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale naopak bude kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar mechanicky nepoškodený.

8.3 Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený mechanicky, al. nesprávnym používaním, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek mechanicky poškodený, či poškodený nesprávnym používaním, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

8.4 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

8.5 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu.

9. AKCIE A ZĽAVNENÝ TOVAR

9.1 Pri akciovom a výpredajovom tovare už nemusia byť všetky modely a veľkosti dostupné. V prípade nejasností nás prosím kontaktujte.
Do celkovej hodnoty tovaru sa nezahŕňajú náklady na prepravu tovaru (doručenie) a dobierku.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté Urban Brands, s.r.o. prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Urban Brands, s.r.o. bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.